top of page

אגף מיון נשים, ביה"ח  אסף הרופא

במהלך חודש אוגוסט נחנך במרכז הרפואי שמיר (בית החולים אסף הרופא) האגף החדש (המשופץ) של מיון נשים ומיילדות בנוכחות שר הבריאות, יולי אדלשטיין. מנהל האגף, דר' משה בצר, שמצא זמן בין הכוננויות והתורנויות, מסר לחברת דורטק כי מערכות הכניסה שלנו הן ממש "הדלת ללידה קלה" וכך אכן ניתן להתרשם, כפי שהסבירה דר' יפעת וינר, מנהלת המחלקה להריון בסיכון, ממערכת הדלתות שהותקנו (ועדיין בהליך התקנה) באגף החדש.

bottom of page