top of page

מגדל חג'ג' ברחוב הארבעה

אפריל 2020, שיא תקופת הקורונה, המשק בסגר הראשון. הפקה בסגנון דורטק...מגדל חג'ג ברחוב הארבעה מזמינים דלת מסתובבת, אנחנו נספק אותה. גם אם צריך לוגיסטיקה מורכבת והובלה בתקופת הקורונה, המכולה תגיע בזמן, ביחד עם משלוחי הביצים ומכונות ההנשמה מחו"ל. צפו בתהליך, עבודות התשתית, ההתקנה והמסירה של מערכות הכניסה לבניין.

bottom of page