top of page

מדיקל TLV

במהלך אוקטובר 2019 הושלמו עבודות ההקמה של הקומות החמישית והשישית במרכז הרפואי מדיקל TLV ברח' הברזל 15 ת"א. המרכז מורכב ממכלול מרפאות וחדרי ניתוח והמזמין ביקש כי מערך הדלתות יותקן בין חדרי האישפוז, הניתוח וההתאוששות בכפוף למשטר הפעלה מוגדר, נוח לתפעול עבור צוות הרופאים וכן יחובר למערכות הבקרה , השליטה ומערכות האש של המבנה. הכל בביצוע אנשי התכנון, ההתקנות וניהול הפרוייקטים של חברת דורטק. רק שנהייה בריאים.

bottom of page